Priser Utombordare

Behöver din utombordare service? Eller behöver den en felsökning? Allmän polering? Montering utav ekolod osv...? Jag hjälper dig.  
Motorarbeten 500 kr/h.
Ej motorarbeten 450 kr/h

OBS : Kamrem och impeller rek bytas : vart 5e år!

Fast pris på års-service.           Service innefattar följande :
2,5-6 hk 760 kr                                                             Kontroll anoder, byte utav följande : tändstift,  bränslefilter 
8-25 hk 1010 kr             förfilter, motorolja, oljefilter, pluggpackningar, drevolja, konservering, byte
30-60 hk 1360 kr              tändstift, saxpinne, smörjning utav fettnipplar, konservering
60-140 1610 kr                 och provkörning på land.
150-175 2010 kr                      Vid service på plats tillkommer kostnader för resa. 
200-350 2700 kr
*Observera att material tillkommer! 

Ventiljustering samt byte av kamrem ingår inte!